Har gjennomført "akutt rensk" etter ras

Fylkesvei 1 ved Frøytlog i Sokndal er åpnet etter at Statens vegvesen har gjennomført det de kaller en "akutt rensk" etter hendelsen.