Trafikkulykke mellom bil og motorsykkel i Sokndalsveien

To personer er fraktet bort med lettere skader.