Trafikkuhell i Drangsdalen

Kvinna som kjørte av vegen, skal vera ute av bilen, tilsynelatande utan alvorlege skadar.