På Steinsland på Ualand har Dalane Friluftsråd skiltet turveien til Eik ved Hovsherad. En dag for noen uker siden oppdaget Magne Leirflåt i Dalane Friluftsråd at skiltene var borte. Han lagde noen provisoriske skilt som han hang opp, men også de forsvant.

Det er bonde Ståle Ueland som har tatt ned skiltene – og Leirflåt har satt opp nye skilt. Sånn har de holdt på en stund nå.

De er ikke enige om hva som er årsaken til den uheldige situasjonen. Mens Leirflåt mener at turfolk må kunne velge denne veien, som går over Ueland sitt tun, mener Ueland at avtalen er at stien skal gå rundt, ikke over, tunet hans.

Og mens Leirflåt mener at problemet oppsto da Ueland fikk seg hund, en hund han påstår er aggressiv og truende, mener Ueland at hunden slett ikke er et problem, men at utfordringen er at Dalane Friluftsråd ikke klarer å følge opp avtalen.

– Eksploderte av turfolk

– Det går en tursti gjennom garden her. Etter hvert, da friluftsrådet overtok stien, så ble det veldig mye mer turgåing. Så kom pandemien, og da eksploderte det av turfolk. Stort sett oppfører folk seg greit, men her oppstår det farlige situasjoner på grunn av maskiner og buskap, sier Ueland og forklarer at det går kyr med kalver i området.

Han forteller at han tok kontakt med friluftsrådet og spurte om det gikk an å skilte stien utenom gardstunet. Det skulle ikke være et problem, ifølge Ueland, for det går en annen tursti i sløyfe rundt tunet hans.

– Og nå har jeg mast og mast i 1,5 år. Til slutt kom det en mail om at Per Frode Sandal (daglig leder i Dalane Friluftsråd, journ. anm) ikke hadde anledning eller tid til å skilte det om, men at han kunne ta vekk stien fra friluftsrådet topptur-oversikt.

Gikk lei av å vente

Ueland syntes det var greit, selv om det ikke var helt det han ville.

Men så gikk det enda mer tid. Til slutt tok han saken i egne hender, og fjernet skiltene som viste vei over hans eiendom, i påvente av at friluftsrådet skulle komme på plass å merke om stien.

– Jeg kan ikke merke om denne stien – det er ikke jeg som eier dette, sier han.

Og så ble det da sånn, at Leirflåt skrur opp og Ueland skrur ned.

– Jeg synes hele greia er veldig dum, så lenge det finnes andre alternativ. Og jeg synes det er veldig arrogant av friluftsrådet, sier Ueland.

En privat vei

Ståle Ueland sier at han ikke har problemer med at turfolket går på utmarka som er i hans eie. Det er kun den korte stripa over tunet som er et problem.

– Man må spille på lag med grunneierne, og det gjør ikke friluftsrådet. Og Sandal har aldri tid og er vanskelig å få i tale, sier han.

En annen side ved saken er at det ikke bare er stien som går over tunet til Ueland, men også en privatvei. På denne veien er det, ifølge Ueland, kun noen få naboer som har tilkomstrett, i tillegg til kommunen, som har tilkomstrett til et vannverk.

Ueland ser ikke problemet med å legge stien utenom tunet hans.

– Parkeringsplassen blir den samme, turen blir den samme, det eneste er at man unngår dette problemet.

Er det hunden som er problemet?

Magne Leirflåt i friluftsrådet forteller at det siste skiltet han skrudde opp, for omtrent en uke siden, har fått bli stående.

– Har du gitt litt opp, eller?

– Svaret på det er nei, svarer Ståle Ueland.

Leirflåt har skrudd opp de nye, provisoriske skiltene på eget initiativ, forteller han. Saken har ikke blitt tatt opp i styret i Dalane friluftsråd. Han har bare vært opptatt av at turfolk skal finne den riktige veien.

– Problemet er den hunden. Hunden er løs, og den er mannevond. Jeg har opplevd selv at hunden har kommet springende og vært truende, sier Leirflåt.


– Ikke fått klager

Ueland avviser påstandene om at hunden er aggressiv.

– Jeg har ikke fått klager på at hunden er aggressiv mot turgåere. Hundene er stort sett inne og i band, bortsett fra når de er i bruk.

Uansett mener Ueland at det kun finnes én løsning.

– Er det et problem? Legger en stien utenom, så er problemet løst.

Men til tross for avtalen mellom Sandal og Ueland, mener Leirflåt at å legge om stien, ikke er noen god idé.

– Den andre veien rundt er mye lengre, og det er unødvendig når det er bare handler om denne hunden.

Sandal peker på friluftsloven...

Leirflåt mener at så lenge stien går langs en tilkomstvei, kan ikke Ueland nekte noen å bruke veien. Han sier at han selv har opplevd å bli bedt om å forlate veien, fordi det er privat grunn. Ueland, på sin side, forklarer at Leirflåt oppførte seg aggressivt, og at det var derfor han ba ham om å dra sin vei.

– Men veien kan ikke stenges, hevder Leirflåt.

Per Frode Sandal bekrefter overfor Dalane Tidende at han har avtalt med Ueland at stien skal legges rundt og ikke over gardstunet.

– Det stemmer, men på grunn av kapasitet og sykdom er det ikke gjort, skriver han i en tekstmelding etter hyppige henvendelser fra DT.

Også Sandal viser til at problemet handler om løse hunder på eiendommen.

– Vi har tatt vekk turen til Krossen fra årets «På topp i Dalane», for ikke å få så stort trykk på stien. Når det gjelder bruk av vei, viser vi til friluftsloven, som sier at på vei over innmark som fører til sti i utmark er det fri ferdsel. Omlegging av sti står på arbeidsplanen til friluftsrådet, men jeg vet ikke når vi får gjort det.

Han ønsker ikke å kommentere situasjonen ytterligere i denne omgangen.

... og det samme gjør Ueland

Ståle Ueland kontrer – og viser til den fullstendige paragrafen i friluftsloven:

«Ferdsel i innmark som fører til utmark, til fots på vei eller sti, på vei eller opparbeidet sti med ride- eller kløvhest, tråsykkel, kjelke eller liknende, med unntak av organisert aktivitet som sykkelløp og rideklubbaktivitet, er tillatt hele året, hvis ferdselen kan skje uten å passere gjennom gårdsplass eller over hustomt eller uten på annen måte å være til utilbørlig fortrengsel eller ulempe for eier eller bruker.