Bønn frå fire ordførarar til to ministrar: – Få gang, bygg ut R1!

Ordførarane i Lund, Bjerkreim, Gjesdal og Sirdal bruker ikkje mange, men desto klarare ord i eit brev dei har sendt samferdselsministeren og kommunal- og moderniseringsministeren om E39-utbygginga.