All flytrafikk er stanset resten av dagen etter storbrannen

Ingen fly vil lande eller lette på Sola tirsdag.