Bråtebrann ute av kontroll

Av

Kunne ha spredd seg til skog.