Åna-Sira bru ble stengt 16. januar på grunn av nødvendig vedlikeholdsarbeid, opplyser Rogaland fylkeskommune.

Arbeidet var ikke planlagt i forkant, men skjer nå på grunn av funn som ble gjort under en inspeksjon i desember 2022. Rogaland fylkeskommune har satt opp skilt om omkjøring via brua til Sira-Kvina.

Omkjøring er via grusveien Karteidveien og Eikedalsveien gjennom byggefeltet i Eikedalen.

Strakstiltakene skal være ferdige til 1. mars 2023. Dette betyr at den midlertidige omkjøringsveien nå er forbindelsen mellom Rogaland og Agder den neste halvannen måneden.

John-Olav Kirkengen, Byggeleder bru i seksjon Drift og Vedlikehold Sør-Rogaland forklarer overfor Agder hvorfor broen er stengt:

– Broen ble stengt for all trafikk for å unngå vibrasjoner i undersiden av brua mens arbeidet pågår, og for å ta vare på sikkerheten til arbeidsfolkene som jobber der. Broen ble stengt for å reparere skader som ble oppdaget under en hovedinspeksjon i desember 2022.