Bruker krisepengane til solskjerming, asfalt og finare kommunehus

Bjerkreim skule får etterlengta solskjerming, og bustadfeltet Svelabakken får ny asfalt. Statlege krisemidlar sørger for det.