Alle einige om budsjettet i Bjerkreim

Av

Nokon, les: partileiarane, hadde snakka saman på førehand. Dermed kunne formannskapet gjera eit samrøysta budsjettvedtak i Bjerkreim måndag.