Til lags åt alle kan rådmannen nesten gjera

Av

Heller ikkje Bjerkreim flyt over av mjølk og honning. Likevel er så å seia alle innmelde ønske og behov oppfylte i budsjettforslaget som rådmann Ørjan Daltveit presenterte måndag kveld.