Butikken Bare barn legges ned

– Vi mangler kunder, og salget har ikke vært godt nok, sier daglig leder.