(Avisen Agder): Nye Veier deler strekningen E39 Mandal-Lyngdal i to, og sikter mot konkurranse om utbygging til våren neste år.

– Det er viktig å komme i gang for å bedre trafikksikkerheten på denne strekningen, sier adm. direktør Anette Aanesland.

Lyser ut konkurranse om bygging av ny E39 neste vår

– Lister Næringsforening er svært tilfreds med beslutningen Nye Veier har tatt om fortsettelse av utbyggingen av ny firefelts E-39 mellom Mandal og Lyngdal, sier leder Hans Fr. Grøvan i Lister Næringsforening til Agder.

Stå på videre

Utbyggingen deles i to slik at strekningen som legges ut for oppstart i 2023 er fra Mandal til Blørstad.

– Med denne videreføringen kjenner jeg meg veldig trygg på at hele strekningen til Lyngdal blir bygd ut sammenhengende. Dette vil bety mye for trafikksikkerheten. Det gjør også at fremkommeligheten for næringslivet vårt vil bli kraftig forbedret når hele strekningen frem til Lyngdal står ferdig, fastslår Grøvan.

– Nå er det viktig at alle gode krefter i Agder og Rogaland står på videre og sikrer også utbyggingen helt fram til Stavanger. Et sterkt samlet engasjement gir resultater.

Etter at Nye Veier i slutten av mai valgte å utsette byggingen av ny motorvei mellom Bue i Bjerkreim og Ålgård i Gjesdal, og mellom Lyngdal og Mandag i Agder, reagerte mange negativt.

Utsettelsen ble begrunnet med en betydelig utgiftsvekst, også der kontrakter allerede er signert. Dette er blant annet en konsekvens av svært høye råvarepriser globalt. Lokalt reiste blant annet Bjerkreim-ordfører Kjetil Slettebø til Oslo, der han sammen med andre politikere fra regjeringspartiene understreket viktigheten av ikke å stoppe utsettelsen.

Nå er veien på glid igjen – i alle fall mellom Mandal og Lyngdal.