Dagmar ved Fyrlyssenteret: – Me må ikkje gjera rusavhengige så annleis enn oss

Det skal bli ei solid julefeiring for brukarane av Fyrlyssenteret i Egersund komande måndag. Gjestene kan venta seg god mat og julegåver.