– Hvordan henger det sammen at dere ikke selger mer strøm når kundetallet vokser?

– Forklaringen på at forbruket ikke har økt, er at kundene er veldig flinke til å spare strøm. I snitt bruker folk og bedrifter 12–14 prosent mindre strøm nå enn før strømkrisa, forteller Fardal, som er daglig leder i Dalane energisalg AS.

Forholder seg rolig

Ifølge Fardal forholder de aller fleste av kundene deres seg i ro. Det er relativt få som bytter strømavtale eller strømleverandør.

– Det er generelt lite å hente på å bytte strømleverandør da prisen i stor grad avgjøres hos Nord Pool, men med påslag fra de enkelte selskap, forklarer han.

Likevel opplever Dalane energisalg at flere tidligere kunder vender «hjem». Disse utgjør en viktig del av veksten i kundeantallet.

– At kunder vender tilbake, henger nok mest sammen med vilkårene vi tilbyr, som månedsvis etterskuddsbetaling og gjennomfakturering, sier han.

Gjennomfakturering vil si at nettleie og strømforbruk kommer på én og samme regning, samt at strømstøtten er regnet ut og trukket fra.

Dalane energisalg AS må imidlertid betale sin strømregning én gang i timen.

– Dette betyr at vi på sett og vis «legger ut for» kundenes forbruk, for deretter å få dette tilbake neste måned når kundene betaler sin strømregning, forklarer han.

– Flott av folk sparer

Fardal synes at det er flott at folk har lagt seg til gode sparevaner både hjemme og på jobb.

– I regnestykket skal det også tas høyde for at det har vært relativt mildt og varmt. Faller temperaturen fra pluss fem til minus fem, vil de fleste oppleve at forbruket deres til oppvarming øker betraktelig. Det er oppvarming av huset, samt varmt vann, som koster mest, sier han.

Fardal legger til at mange kunder har valgt å slå til på Dalane Energis varmepumpetilbud.

Is i magen

I energibransjen studeres gjerne værvarselet 45 dager fram i tid når strømprisen skal estimeres.

– Vi har mange lavtrykk og vått vær i vente. Samtidig vet vi at det er mye snø i fjellet og mye vann i magasinene. Dersom vi i tillegg unngår de verste kuldebølgene, lover det godt for en lavere strømpris framover, sier Stig Fardal.

I likhet med privatkunder sitter også de aller fleste av Dalane energisalg sine bedriftskunder i ro. Få går over på ny fastprisavtale.

– Men enkelte bedriftskunder har sikret deler av forbruket sitt, legger Stig Fardal til.

NTB skrev onsdag at bare 130 av landets rundt 200.000 bedrifter har inngått fastprisavtale.

– Det er kun salget på de «nye» fastprisavtalene som kommer fram her. Sikringer for kundene er ikke med i dette tallet her, opplyser Fardal.

– Kan du også si noe om hvorfor du tror så få bedrifter tegner fastprisavtale?

– De «nye» fastprisavtalene har et fast volum per time. Det vil si at de fleste vil være oversikret på natten, eller på andre tidspunkt der de ikke bruker mye strøm. Bedriftene vil altså oppleve å ha kjøpt et overskudd av strøm. Dette er strøm som bedriften så må selge tilbake i spotmarkedet. Man sitter da med en risiko for at prisen i spotmarkedet er lavere enn prisen de selv måtte kjøpe strømmen for, forklarer Stig Fardal.