Totalt vil regjeringen gi kommunene og fylkene 7,3 milliarder kroner mer i koronakompensasjon enn det som hittil er bevilget. Pengene gis i det nysalderte budsjettet. 6,9 milliarder kroner går til kommunene, mens fylkene får 400 millioner. For kommunene blir 4,9 milliarder fordelt med en lik sum per innbygger, mens 2 milliarder blir fordelt som skjønnsmidler.

– Vi har kommet til at det er riktig å dekke dette fullt ut. Kommunene står i en krevende situasjon. Nå får de litt mer handlefrihet til å ivareta de oppgavene de har rettet mot barn og eldre, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til NRK.

Ekstra koronakompensasjon

For Dalane-kommunene fordeler midlene seg slik:

Eigersund: 13,4 millioner kroner

Sokndal: 2,96 millioner kroner

Lund: 2,87 millioner kroner

Bjerkreim: 2,5 millioner kroner

Har hatt 17,7 millioner i utgifter

Ifølge Tore L. Oliversen har Eigersund så langt i år fått 4,1 millioner kroner i koronakompensasjon gjennom ulike ordninger. På den andre sida har kommunen brukt 17,7 millioner kroner til nå.

– I utgangspunktet så det ut til at vi på slutten av året ikke ville ha fått dekket inn et sted mellom 13,6 og 14 millioner kroner. Men nå kommer det altså 13,4 millioner kroner ekstra fra regjeringen, slik at vi langt på vei får dekket inn alle våre utgifter, konstaterer kommunalsjefen.

– Bedre enn ventet

Han betegner dette som "en veldig fin novemberpresang".

– Regjeringen signaliserte i forbindelse med statsbudsjettet at den ville komme tilbake til koronakompensasjon. Jeg tror de fleste kommuner hadde forventninger om at det ville komme noe. Men dette er bedre enn jeg hadde håpet på, sier Oliversen.

– Hva har de 17,7 millioner kronene blitt brukt på?

– Det handler hovedsakelig om ekstra bemanning og avlønning i vintermånedene i 2022, særlig innenfor helse og fravær. Som følge av mye fravær måtte vi hente inn ekstra bemanning, svarer kommunalsjefen.

Førjulsgave som utgjør en forskjell

Eigersund-ordføreren kaller de ekstra midlene "en forventet og svært god nyhet for Eigersund og alle kommunene i Norge".

– Kommunene har hatt en viktig og sentral rolle under pandemien, og med dette tydeliggjøres tillitsforholdet mellom oss lokalt og staten. Kompensasjonen på 7,3 milliarder kroner bygger på beregningene gjort i samarbeid mellom regjeringen og kommunene (KS). Den inkluderer lønnstilleggene til alle de ansatte som stod på ekstra når samfunnet trengte det som mest. For innbyggerne i Eigersund og Dalane vil denne førjulsgaven fra regjeringen utgjøre en forskjell i alle kommunebudsjetter. Det vil sikre velferd, legge grunnlag for investeringer og dempe noe av de kortsiktige effektene av høye priser og renter, kommenterer Odd Stangeland (Ap).

Lettelse i KS

Også KS-leder Gunn Marit Helgesen er fornøyd og mener kommunene har fått gjennomslag for kravet om full dekning av kostnadene.

– Dette er veldig gode nyheter. Det er jo et løfte de har gitt, og vi forventer jo at de holder løftene sine. Men dette ser veldig bra ut, sier hun til NTB.