SVÅHEIA 2020: Arild Refsland daglig leder i Dalane Miljøverk, selskapet som henter husholdningsavfall hos innbyggerne i Eigersund, Sokndal og Bjerkreim. På Svåheia sorterer de søpla og sender den videre til gjenvinning eller forbrenning. Bak Refsland kan en se hallen hvor restavfallet mellomlagres i kort tid, før det blir hentet og kjørt til forbrenning for energi.
Ingunn Walderhaug

Dalane Miljøverks langsiktige planer: Nå kommer tida for nedgravde søppelcontainere og full kildesortering

Om 20 år vil ingen husholdninger i Dalane trenge å sette ut søppelposer i gata en bestemt dag i uka. Innen den tid skal det også bli innført full kildesortering i både privat næringsliv og kommunale enheter. I hvert fall om Arild Refsland får det som han vil.
Publisert