Reker og dansemusikk i Hålå

Jet Set speler opp på vaksentreffet i Hålå laurdag.