Bakteppet for debatten i foajeen i Bjerkreimshallen tysdag er ei sak som har engasjert, splitta, blitt diskutert ved middagsbord og debattert i politiske utval eit utal gonger dei siste åra, nemleg Faurefjell vindkraftverk. Norsk Vind AS har konsesjon til å byggja ut vindkraftverket, men det politiske fleirtalet Bjerkreim har ikkje villa gi grønt lys til utbygginga.

Tour de KÅKÅnomics

  • KÅKÅ|nomics er ein årleg festival i Stavanger arrangert av Kverulantkatedralen KÅKÅ i samarbeid med Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger. Ifølgje arrangørane er det Nordens største, beste og mest morosame økonomifestival. Årets festival startar onsdag 26. oktober og blir avslutta laurdag 29.
  • Som oppspel til festivalen blir det arrangert ein regional debatt-turné der søkelyset blir sett på lokale problemstillingar i skjeringsfeltet mellom politikk, kultur og økonomi. Turneen blir i år arrangert for sjuande gong, og for første gong får Bjerkreim besøk.
  • Spørsmålet som skal debatterast på Vikeså tysdag 18. oktober, er kven som er best til å forvalta naturressursane, lokalsamfunna eller sentrale styresmakter.

Kven veit best?

Spørsmålet som er sett som tittel på debatten, er "Natur på auksjon?"

– Både frå tidlegare regjeringar og den nåverande er det signalisert at kommunane skal få meir å seia i forvaltninga av naturressursane, for eksempel i vindkraft- eller strandsonesaker. Spørsmålet er om dette opnar for ein tilstand der naturverdiar blir selde til høgstbydande, og der kapitalsterke interesser står klar til å fylla slunkne kommunekassar for å få ja til diverse utbyggingar. Har kommunane styrke og vilje til å ta verneomsyn, eller må regionale og nasjonale styresmakter ha den rolla? Er den som lever tettast på naturverdiane, også den som er best til å forvalta dei? Og er større kommunal råderett i slike spørsmål den beste distriktspolitikken på lang sikt? spør arrangørane i oppspelet sitt til debatten.

Kvassheim styrer ordet

Tidlegare Stavanger Aftenblad-redaktør Tom Hetland er med i redaksjonen for økonomifestivalen KÅKÅnomics, som debatten på Vikeså er ein del av.

– Dette er første gongen KÅKÅnomics har eit arrangement i Bjerkreim. Faure-saka kan vera eit godt utgangspunkt for å reisa ein del prinsipielle spørsmål rundt forvaltninga av naturressursane. Eg håper og trur på ein god og interessant debatt med eit engasjert panel, seier Tom Hetland.

Tre lokale og éin regional debattant skal utgjera panelet: Inghild Vanglo frå Eigersund, som er leiar i regional-, kultur- og næringsutvalet i Rogaland fylkeskommune (Ap), bjerkreimordførar Kjetil Slettebø (Sp), Aslaug Marie Undheim, pensjonert rektor og vararepresentant til Bjerkreim kommunestyre (V), og Erik Thoring, dagleg leiar i Naturvernforbundet i Rogaland.

Også debattleiaren er lokal: tidlegare Dalane Tidende-redaktør Gunnar Kvassheim.

Debattmøtet blir strøyma og kan følgjast på dalane-tidende.no.