Inger June Sæther, Halina Johnansen, Olav M. Lundø og Beint Hansen har tatt initiativet til ein solidaritetskonsert, som skal vera på Betania i Sokndal 4. november. Før konserten blir det fakkeltog. Toget skal gå frå kyrkja, gjennom sentrum og til Betania.

Initiativtakarane har alle vore tungt involverte i hjelpearbeid for Ukraina, som har lange tradisjonar i Sokndal. Hjelpearbeidet starta etter Tsjernobyl-ulykka i 1986. SOS Tsjernobyl var forløparen til stiftingane En Hjelpende Hånd og THK-Stiftelsen (Tro-Håp-Kjærlighet).

Lokale krefter blir med

Det var etter å ha høyrt dei ukrainske artistane Igor Rudyi og Maria Chebbotan på ei friluftsgudsteneste under sokndalsdagane at initiativtakarane fekk ideen til å få dei to med på ein solidaritetskonsert for Ukraina. Dei tenkte at «nå må me gjera noko». Dei fekk booka Igor og Maria, i tillegg til fleire lokale artistar. Ove Frøytlog, Bent Haaland, Elin Støle og Bodil og Kenneth Landmark skal alle på scenen. Det skal òg Olga og Sofia Poliakova. Dei er mor og dotter, og ukrainske flyktningar, som bur i Sokndal.

Solidaritetskonserten er gratis, men folk blir oppfordra til å vippsa for musikken og maten. Pengane som kjem inn, skal fordelast mellom dei organisasjonane i Sokndal som er engasjerte i hjelpearbeid for Ukraina.

Alle kan hjelpa nokon

Initiativtakarane håper at mange blir med, både i fakkeltoget og på konserten.

– Det er over 30 ukrainarar som bur i Sokndal nå. Me vil visa solidaritet med dei. Det kan me gjera ikkje bare ved å seia at me støttar dei, men ved å gjera noko, understrekar Inger June Sæther.

Olav M. Lundø understrekar at det litle bidraget frå Sokndal kan vera av stor betydning for dei som blir hjelpte. Inger June nikkar. Ho seier at det er mykje sant i uttrykket om at ingen kan hjelpa alle, men at alle kan hjelpa nokon.

Les også

Tener det freden å senda bilar til krigen? Ja, trur presten

Les også

Gode hjelparar gjer livet lettare for flyktningane: – Dei veit kva me treng før me spør