↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

51 49 51 55
995 10 801

Vakt: 957 25 393

Besøksadresse

Kutterveien 29
4374 EGERSUND
  1. Beskrivelse

Små og store oppdrag for renhold!

Spesialisert innen barnehage-renhold. 

Barnehage
Hvilken rolle spiller renhold i å avverge ukontrollerte smittesituasjoner,  til den grad det er praktisk mulig i din banehage?

Hvilke typer utstyr og metoder bør brukes for å avverge at smitteførende   bakterier og virus spres under rengjøringprosessen i din barnehage?

Hvordan kvalitetsjekke renholdet for å avsløre om renholdet av smitteutsatte områder   er tilstrekkelig smitteforebyggende i din banehage?

Hvordan vite hvilket desinfeksjonsmiddel og metoder som er nødvendig for å få kontroll på smittefarlige situasjoner ved utbrudd i din barnehage?

Ta kontakt!

Mikroorganismer, som bakterier, sopp og virus, er så små at vi ikke kan se dem. De er over alt, og vi lever normalt i god symbiose med vår egen bakterieflora. Bakterier blir imidlertid først et problem og årsak til sykdom når de kommer på steder hvor de ikke skal være. Tarmbakterier skal eksempelvis helst holdes i tarmen, og ikke på våre hender som igjen plasseres på dørhåndtak slik at bakteriene i neste omgang får gleden av å feste seg til et annet menneskes hender, som igjen...osv. For å bryte potensielle smitteveier for sykdommer har vi alle rimeligvis et stort ansvar ved å sørge for god personlig hygiene, og da spesielt grundig håndhygiene. Men vi ser også at effektive renholdsprosedyrer og rutiner har meget stor betydning for å forebygge uønsket spredning av mikroorganismer, og den profesjonelle renholder er alltid påpasselig og nøye med rengjøring av blant annet kontaktflater, som for eksempel dørhåndtak.