↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

412 64 517

Besøksadresse

Sokndalsveien 15
4370 EGERSUND
  1. Beskrivelse

Velkommen til Anleggsgartner Mong AS.

 

Vi er et lokalt firma som har drevet siden 2013. Vi er i dag 3 ansatte.

Vi utfører alt innen park og hageanlegg. Grunnarbeid for steinlagte arealer, oppsetting av steinmurer, legging av belegningsstein og smågatestein, opparbeidelse av grønne arealer.

 

-Grunnarbeid for garasjer murer og steinlagte arealer

-Oppsetting av støttemurer

-Dreneringsarbeider

-Legging av belegningsstein, smågatestein og storgatestein

-Setting av alle typer kantstein

-Opparbeidelse av grøntarealer

-Montering av levegger, treplattinger og gjerder

-Setting av trapper i stein eller treverk