↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

406 04 179

Besøksadresse

Kvellurveien 18
4373 EGERSUND
 1. Beskrivelse

Vi utfører små og store tjenester innen

 • Alt utvendig rørleggerarbeid
 •  Åpne tette rør
 • Reparering vannlekasje
 • Rep. Tett avløpsrør
 • Fjerning av oljetank
 • Høytrykksspyling av avløpsrør og dreneringsrør
 • Tømming og utløping av septikk tank
 • Slamsuging, kloakk, sandfang, kummer og rister
 • Plastrørsveising
 • Servicerørlegger tjenester
 • Lagerføring, bereder, kraner, klosetter og rør innvendig