↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

930 11 000

Besøksadresse

Drageland
4380 HAUGE I DALANE
 1. Beskrivelse

HMS365 AS er en sertifisert og godkjent bedriftshelsetjeneste som dekker området Rogaland og Agder.

Våre medlemmer varier fra kjøreskoler, frisører, tannleger, bilverksted, barnehager, rørleggere, elektrikere, tømrere, hoteller og restauranter, kommune, industri, entreprenører, transport etc

 

Alle virksomheter, både private bedrifter og offentlige etater/institusjoner, kan inngå avtale om bedriftshelsetjeneste med HMS365 AS. Avtale med HMS365 AS betyr kontinuerlig oppfølging fra oss i tråd med de behov bedriften måtte ha.

HMS365 gir tilpassede avtaler om bedriftshelsetjeneste om det er store industribedrifter eller småbedrifter med 1 eller flere ansatte. Vi kan gi fleksible ordninger og fellesløsninger etter bedriftens ønsker og behov.

Vi tilbyr bedriftene medlemskap og grunnpakke på bedriftshelsetjenester.

 

Vi kan bistå med: 

 • Risikovurderinger
 • Yrkeshygieniske målinger
 • Kjemikaliehåndtering
 • Ergonomi
 • Målrettede helsekontroller
 • Sykefraværsoppfølging (IA)
 • HMS-opplæring
 • Grunnopplæring arbeidsmiljø
 • HMS-leder opplæring
 • HMS-system
 • IK-matsystem
 • HMS og IK-matrevisjoner