↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

51 42 32 73

Besøksadresse

Selevegen 4
4354 VOLL
  1. Beskrivelse

Velkommen til Sele Auto AS. Ditt Sjekkpunkt!

I SjekkPunkt samarbeider noen av landets mest erfarne, godkjente og frittstående bilverksteder og lokale deleleverandører. Vi tilbyr våre verkstedkunder profesjonell service og høy kvalitet på deler og arbeid. 

 

Slik kjennetegnes et SjekkPunkt Bilverksted:

Vi er alle offentlig godkjente bilverksteder.
Vi oppfyller Statens Vegvesens krav til kompetanse og utstyr.
Vi utfører reparasjon og service på alle bilmerker.
Vi benytter originaldeler eller merkedeler med tilsvarende kvalitet.
Vi får daglig deleleveranser fra lokale grossister. Det betyr kort reparasjonstid.
Vi har kort ventetid og utfører arbeidet til avtalt pris og til avtalt tid.
Vi utfører arbeidet etter bilprodusentens retningslinjer.
Vi benytter nødvendige spesialverktøy, utstyr og moderne daignoseutstyr.
Vi har tilgang til bilens tekniske fabrikkdata og spesifikasjoner.
Vi har fagmekanikere med lang og allsidig erfaring.
Vi deltar deltar jevnlig på kurs og er oppdatert på den tekniske utvikling.
Vi tester deler og komponenter og skifter bare når det er nødvendig.

SjekkPunkt Bilverkstedene følger forretningsvilkårene som bilbransjen har inngått i samarbeid med NAF, KNA og Forbrukermyndighetene.

SjekkPunkt bidrar til at verkstedene oppfyller alle krav til profesjonell verksteddrift og tilbyr lokale  bileeiere et fullverdig, konkurransedyktig verkstedtilbud av høy kvalitet. 

Vi benytter deleleverandører som distribuerer originaldeler eller deler av tilsvarende kvalitet. 
Vi benytter kjente merkevarer av høy kvalitet som også er godkjent for bruk i bilens garantitid
Våre verksteder oppfyller myndighetenes krav og rammebetingelser for godkjente bilverksteder. 
Du kan trygt velge et SjekkPunkt Bilverksted, vi er et offentlig godkjent verksted.

 

SjekkPunkt Bilverkstedene er godkjent av Statens Vegvesen for EU-kontroll (Periodisk kjøretøykontroll)

Fra og med 8. februar 2019  er det nye regler for EU-kontroll .

Du får mer fleksibilitet ved at du kan ta EU-kontrollen når du vil, så lenge kjøretøyet er godkjent innen fristen.

Merk at fristen er endelig, du risikerer avskilting hvis fristen ikke blir overholdt. 

Personbiler skal kontrolleres første gang 4. år etter førstegangregistrering, så hvert 2. år.

Kjøretøy over 7500kg skal kontrolleren hvert år.

Tidligere var det slik at siste siffer i registreringsnummeret var styrende for når bilen skulle inn til kontroll. Nå er det dato for førstegangs registrering som danner utgangspunktet for fristen. Den fristen du har ved overgangen gjelder til du har gjennomført en ny kontroll. Deretter får du en ny frist basert på den datoen du utfører kontrollen. 

 

Strengere krav til kontrollør hos bilverkstedet

Det blir også nye krav om en egen opplæring og personlig godkjenning for de som utfører EU-kontrollen.  I dag er det bare krav til virksomheten som utfører kontrollen, men nå blir det krav om opplæring og personlig godkjenning av kontrollører og tekniske ledere. Målet er bedre, likere og mer trafikksikre kontroller.

Bransjen forventer at prisen på EU-kontroll vil øke i 2019 på bakgrunn av høyere kostnader for kontrollorganene.

 

Påminnelse når fristen nærmer seg

Vegvesenet sender et påminnelsesbrev to måneder før den endelige fristen. Selv om du kan gjennomføre kontrollen når du vil, får du aldri mer enn to måneder på å utbedre eventuelle feil.

Hvis bilen ikke blir godkjent ved EU-kontrollen får du likevel ikke forskyve fristen. Derfor er det viktig at du beregner nok tid til både kontroll og eventuell etterkontroll.

Overholder du ikke fristen for godkjent EU-kontroll kan kjøretøyet bli avskiltet hvis du møter Vegvesenet, Politiet eller Tolletaten langs veien. Hvert år er det i gjennomsnitt cirka 200 000 biler som er registrert som «begjært avskiltet».

Sjekk når du har kontrollfrist og sørg for å være ute i gpod tid med bestilling av time.  Mange av SjekkPunkt Bilverkstedene kan hjelpe deg med å huse datoen med utsendelse av SMS og mail i god tid før fristen.

Det er lurt å sjekke når du har kontrollfrist, slik at du er godt forberedt og setter av nok tid til eventuelle reparasjoner og etterkontroll.

Du kan sjekke fristen for din bil på SjekkPunkts hovedside eller verkstedenes nettsider.

 

Hva omfatter kontrollen?

EU-kontroll/periodisk kjøretøykontroll/PKK er et lovbestemt krav om kontroll av bilens miljø - og sikkerhetsmessige tilstand. I trafikksikkerhetsdelen kontrolleres bl.a. lys, sikt, bremser osv. I miljødelen måles støy og avgasser. Når du har hatt bilen til kontroll, vil du motta en kontrollrapport med punkter som eventuelt må utbedres for å få bilen godkjent.

Hvis du ønsker gir verkstedet deg gjerne et tilbud på nødvendige reparasjoner for å få bilen godkjent. Det kan være praktisk og få dette gjort på samme sted. Dersom vi oppdager feil og mangler som bør utbedres i tillegg, vil vi gjøre deg oppmerksom på dette. 

Kontrollen sier ikke noe om hvor lang levetid etter kontrollen du kan forvente av for eksempel bremsebelegg, støtdempere etc. Den gir ingen garanti for hvor lenge de kontrollerte funksjonene vil være tilfredsstillende etter kontrolltidspunktet. Kontrollen sjekker ikke vanlige service og vedlikeholdspunkter eller ren driftssikkerhet. Da må det bestilles ordinær service.

Rene driftsmessige forhold knyttet til motor, olje, registerreim, plugger, filtere osv kontrolleres ikke. Du må derfor følge vanlig vedlikeholdsservice/kilometerservice og gitte skifteintervaller uavhengig av PKK for å holde bilen i god stand.