↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

908 92 480

Besøksadresse

c/o Brian Reiestad Kyrkjevegen 62
4360 VARHAUG
  1. Beskrivelse

Truckopplæring Sør AS

Vår forretnings idé bygger på kundefokus med tilrettelegging for å kvalitetsikre kompetanse der bl.a. truck inngår som arbeidsredskap. Sikkerhet (HMS), effektivitet og gode rutiner er viktige elementer i våre kurs.

Våre verdier

Kunden i sentrum
Personlig oppfølging og integritet er viktige verdier for oss. Vi er fleksibel dersom behovet skulle oppstå mtp gjennomføring av kurs og opplæring. Vi kvalitetsikrer kompetansebyggingen til kursdeltakerne.  Dersom det er ønskelig med interne kurs i bedriftens egne lokaler ordner vi også det.

Tilrettelagt undervisning
Vårt undervisningsmatriell er oversiktlig, og alle fremmedord og uttrykk blir forklart slik at det er enkelt å følge med i den teoretiske fagdelen. Det er også mulig å låne teorihefte som lydbok. Vi har teoribøker på Engelsk og Polsk i tillegg til Norsk. For oss er det viktig at kursdeltakerne får reell kompetanse for å kunne utføre en sikker og god jobb for seg selv og sin arbeidsgiver.

Kompetanserådgiving
Vi har en kontinuerlig gjennomgang hos våre kunder for å sikre kunden innsikt i rett kompetanse med tanke på lover & regler, sikkerhet og effektivitet i bedriftene ved bruk av bl.a. truck som arbeidsredskap.