↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

51 45 21 88

Besøksadresse

Nesjane 3
4389 VIKESÅ
 1. Beskrivelse

Vi er et regnskapskontor med 9 ansatte, og våre kontorer ligger i Nesjane 3 på Vikeså. Vi har lang erfaring med regnskapsføring og rådgiving. Vi har mange landbrukskunder, men også mange kunder innen annen næring og aksjeselskaper. Tradisjonelt regnskap med papirfakturaer og perm system eller topp moderne digitalt regnskap med automatikk og bankintegrasjon.


Vi utfører

 • rekneskap
 • lønnfaktureringårsoppgjør
 • budsjettering
 • utvida rådgjevningstenester
 • og er spesialister på rekneskap for landbruk.Vårt mål er å kunne hjelpe til med alle kontor-tenestene som kundane ønskjer å få dekka, som t.d.:

 • rekneskap for drift og skatt
 • årsoppgjør for drift og skatt
 • nøkkeltall for landbruk, her får den enkelte sine tal sett opp mot tala for det enkelte kontor og opp mot tala for alle kontora på Jæren og Dalane
 • kontakt med likningskontor, bank og forsikringsselskap
 • budsjettering, plan for finansiering
 • råd ved eigarskifte
 • lønn med feriepengar, oppgjer på skatt og arbeidsgjevaravgift, lønns- og trekkoppgåver, statistikker og liknande
 • for AS, selskap og lag, hjelp til stifting, styremøte, styre, generalforsamling
 • taksering av gardsbruk
 • fakturering, skriving av brevNår vi ikkje har nødvendig kompetanse sjølv, så formidlar vi kontakt og har kontakt med ønska kompetanse.


Vi er svært konkurranse dyktige på pris. Spør oss!!!!!!