↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

992 12 624

Besøksadresse

Dragelandsveien 16
4380 HAUGE I DALANE
  1. Beskrivelse

Velkommen til BS Graveservice AS

BS er et veletablert firma som ble startet av Bjarne Solli i 1982. I 2017 kom Lars Børge Stene inn på eiersiden sammen med Bjarne solli junior. Vi har i dag omsetning på rundt 100 mill og med gode positive resultater.  Vi er rundt 35 faste ansatte.


Vi kan bistå med:


Graving

Vi utfører grunnarbeid og graving. Vi har store og små gravemaskiner som passar til ulike prosjekt. Maskinførere har fagbrev og dokumentert sikkerhetsopplæring.


Steinmasser

Vi leverer veigrus, strøsand, singel og pukk ut til kunder.


Maskintransport

Vi transporterer utstyr og maskiner. Vi løfter maskinflaket ned på bakken, slik at det er enkelt for kunden å lesse  utstyret av og på. 


Vegbygging

Vi bygger skogsveier, turveier og bilveier.


Transport maskintralle

Vi transporterer store anleggsmaskiner på maskintralle.


Massetransport

Vi transporterer jord- og steinmasser. En lastebil kan ta omlag 8-10 kubikkmeter på ett lass.


Maskinpark

Vi har ein solid og moderne maskinpark som er godt egnet til store og små prosjekt.