Derfor er det ikke bjerkreimsgeiter på Ålgård i år

Av

Det kan derimot hende at geitene dukker opp igjen senere, enten her eller andre steder.