(Jærbladet)

Bane NOR nytter vinterferieuka til vedlikehold av jernbanestrekket mellom Egersund og Nærbø. Strekningen er derfor stengt for vanlig trafikk mandag til torsdag fra 12.00 til 17.20.

På arbeidsplanen står blant annet:

  • Reparasjon av skinner
  • Skifte av komponenter i sporet
  • Rensking av grøfter og stikkrenner for å sikre mot flom
  • Skogrydding langs banen
  • Utskifting av masse under sporet
  • Rutinekontroller av spor, signalanlegg og strømforsyning

– Helt nødvendig arbeid

Det siste toget som går før arbeidsperioden, har ankomst klokka 12.06 til Egersund. Strekningen åpner igjen 17.20. Go-Aheads tog på Sørlandsbanen (Sørtoget) blir også berørt, og det vil bli alternativ transport for alle passasjerer.

– Dette arbeidet er helt nødvendig for at infrastrukturen skal fungere optimalt, slik at togene kommer og går når de skal, og pendlere og andre kommer fram til rett tid, sier salgs- og markedsansvarlig Dag Brekkan i Go-Ahead.

Bussene fra Egersund vil kjøre før vanlig avgangstid slik at toget kan gå i rute fra Nærbø. Bussene fra Nærbø vil korrespondere med ankommet tog. Reisende kan finne detaljer om sin reise på Go-Aheads nettside.

Ny stenging i helgen

Etter torsdag 17.20 vil togene gå som normalt, men natt til søndag vil det igjen to avganger bli berørte av vedlikeholdsarbeid. Da blir hele Jærbanen stengt i to timer fra 02.00 til 04.00.