Desse skal gjera ein innsats for rettsstaten dei neste fire åra

Meddommarar i tingretten og lagmannsretten har viktige funksjonar i rettsstaten. Sjå kven som stiller seg til disposisjon i Bjerkreim.