Det er ikke bare korona som treffer. Det er katastrofalt lave oljepriser, utsettelser av oppdrag og frykten for en global resesjon.

Av

Medlemsundersøkelsen viser dystre tall. Heldigvis lover ordførerne raske motkonjunkturtiltak.