– Det har vært lavsesong på inntak av fisk, men ikke uttak av mel

Fabrikksjef John Jensen ved Egersund Pelagia Sildoljefabrikk avviser påstandene om at kartlegginga av nedfallsstøv har blitt utført i en periode hvor det nesten ikke blir lastet fiskemjøl ved fabrikken.