Med lokale grunneiere på laget er Statkraft klare til å investere flere milliarder kroner på enda en vindpark i Bjerkreim. Men først må kommunen gi sitt ja. Dersom klarsignalet kommer, gjenstår fortsatt flere år med utredninger, politiske runder, høringer, klagemuligheter, folkemøter og vedtak på ulike nivåer.

Det betyr at en ny vindpark ikke vil se dagens lys med det aller første. Den statlige kraftkjempen Statkraft har inngått avtaler med samtlige berørte grunneiere og er i dialog med Bjerkreim kommune. Senest torsdag ble kommunedirektør og ordfører i Bjerkreim orientert om planene. Antall turbiner, turbinhøyde, installert effekt eller antatt årsproduksjon er foreløpig ikke oppgitt, men Statkraft opplyser at planområdet er noe større enn prosjektet som ble skrinlagt i 2012. Da var det snakk om et sted mellom 50 og 60 vindmøller.

Det er altså opp til de folkevalgte i kommunen å si ja eller nei til dette, og etter at nyheten ble kjent i forrige uke, har motstandere og tilhengere tilkjennegitt sine standpunkter. Argumentasjonen for og imot er velkjent. Ordfører Kjetil Slettebø er positiv: – Vi har plass til mer vindturbiner i Bjerkreim. Jeg har vært for fortetting og ny verdiskaping i kommunen. I det aktuelle området er det allerede mye vindturbiner. Den visuelle effekten er der allerede, sier ordføreren.

Først etter saksbehandling i NVE, konsekvensutredning med mer kommer en til et punkt der kommunestyret skal si ja eller nei til selve prosjektet til vindturbinene, som skal plasseres på Moifjellet. Selv om grunneierne nå er blitt Statkraft-venner, ulmer det i nabolaget – og ifølge intervju i Dalane Tidende er det naboer som vurderer å flytte hvis de får enda flere vindmøller i nabolaget. De frykter støy fra alle kanter.

Slik energisituasjonen nå er, må vi lage enda mer strøm selv – til oss selv. Vindkraft har utvilsomt kommet for å bli, og vi har tidligere tilkjennegitt en viss støtte til at det bygges ut i områder der det allerede finnes vindparker, der nye turbiner utgjør en fortetting av eksisterende anlegg.

Svenske IOWN har også planer om vindpark på Trollåsen i Bjerkreim, og har signert avtaler med grunneiere. Størrelsen på anlegget er ikke kjent, men denne saken vil trolig havne på Bjekreim-politikernes bord før Statkraft-anlegget. Så det er altså ikke bare én vindpark, men to – som kan se dagens lys i kraftkommunen Bjerkreim.

Diskusjonen går høyt på sosiale medier i disse dager. For og imot vindkraft, og vi er også inne i et valgår. Her ligger det an til mange utspill i tiden som kommer – og vi oppfordrer til et saklig og faktabasert ordskifte. Alle må bli hørt. Vi er for vindkraft – på land og til havs, men ikke for enhver pris – og heller ikke hvor som helst.