– Det skortar på gjennomføringsevna

Det er ikkje planverket det er noko gale med, seier eigersundsordførar Odd Stangeland.