Vegvesenet melder for øvrig om oppløftende resultater fra kontrollen av vinterutrustning. Ifølge inspektør Kenneth Holm ble det kun skrevet ut fem gebyrer for manglende kjettinger til ett av de totalt 20 kontrollerte kjøretøyene.

Ti sjåfører ble kontrollert for kjøre- og hviletid. Her ble det skrevet ut to gebyrer til én av de kontrollerte. I tillegg ble det gitt til sammen 13 advarsler for brudd som ble vurdert som ikke alvorlige.

To personbiler ble avskiltet for manglende PKK-kontroll, mens ett vogntog var tyngre enn tillatt og fikk bruksforbud. Til eieren av dette kjøretøyet ble det dessuten skrevet ut gebyr for overlast.

Fire kjøretøy fikk bruksforbud for manglende sikring av gods. Disse ble seinere opphevet på stedet da godset ble sikret forskriftsmessig i løpet av kontrollen, melder Vegvesenet.