Disse fire attraksjonene vil reiselivet i Eigersund satse på

Med samlet styrke skal alle reiselivsaktører i Eigersund nå legge ekstra vekt på fire attraksjoner, med inspirasjon fra Flekkefjord.