Dobbelt så mange tar bussen når prisen er ti kroner

Då prisen for å ta bussen i bynære område i Egersund blei sett ned til 10 kroner, auka passasjertalet kraftig. Nå er anbefalinga at ordninga held fram.