Driftsresultat på 17,7 millioner kroner for Eigersund kommune

2019-regnskapet i Eigersund kommune viser et positivt netto driftsresultat på kr 17,7 millioner kroner. Etter avsetning til ulike fond stårman igjen med et udisponert «overskudd» på nesten 775 000 kroner.