Sammen med Amedia og Sparebankstiftelsen DNB deler Dalane Tidende ut 250.000 kroner til foreninger og organisasjoner i Dalane.

– Vi heier på dem som jobber for å skape gode lokalsamfunn. Det er en viktig oppgave for oss som en samfunnsinstitusjon i Dalane å bidra med økonomiske midler til aktiviteter og tiltak for barn og unge, sier redaktør Erik Thime i DT.

Vil være en støttespiller

Også i år inviterer Dalane Tidende lag og foreninger til å søke om midler. De forrige gangene mediehuset har delt ut midler, har det vært stor interesse. Thime regner med at det samme vil skje denne gangen, og at det vil komme inn mange søknader. Det er fjerde gang DT er med på denne tildelingsrunden.

– Å få være med på å speile og utvikle lokal kultur og identitet er en viktig rolle for oss som lokalavis. Vi vil være en viktig og positiv kraft i utviklingen av det som skjer i vårt område, sier Thime.

Totalt 25 millioner

Pengestøtten fra Dalane Tidende inngår i en ordning som omfatter lokalaviser over hele landet som er eid av Amedia. Til sammen skal det deles ut 25 millioner kroner i støtte til åpne aktivitets- og fritidstilbud og annen ideell virksomhet i regi av lokale lag og foreninger i de kommunene som avisene dekker.

Utdelingen skjer i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB. Utlysningen av 25 millioner kroner i støtte skjer i tråd med formålet til Amediastiftelsen: «Eie norske aviser og tilknyttet virksomhet. Virksomhet som eies skal drives på forretningsmessig grunnlag. Stiftelsen kan bruke av sitt overskudd til å gi bidrag til allmennyttige formål.»

Klart i mai

Søknadsfristen er 1. mars. Deretter skal en lokal tildelingskomite, bestående av personer fra vår avis og eksterne medlemmer, bestemme hvilke tiltak som skal tildeles midler.

Dette er medlemmene i juryen: Erik Thime, Dalane Tidende, Christine Bjørnemo, Amedia Salg Rogaland, og Kenneth Pedersen, representant for lag og foreninger, kjent fra blant annet Hellvik IL.

Offentliggjøring av hvem som får midler, skjer 15. mai.

Søknader kan bare leveres gjennom denne søknadsportalen: amedia.no/soknad