Omkjøring for lett trafikk, som personbiler med mer, går mellom Flikka via Tonstad og Helleland på fylkesvei 466 og 42.

Tunge kjøretøy må ta en annen rute. Omkjøring går mellom Handeland via Kvinlog og Helleland på fylkesvei 461, 465 og 42.

En geolog skal undersøke rasstedet. Det er ikke avklart når E39 kan åpne for normal trafikk.