E39-planen endeleg på høyring

Vegvesenet har omsider fått grønt lys frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet til å leggja den statlege kommunedelplanen for E39 mellom Lyngdal og Ålgård ut på høyring. Om det er realistisk å få planen vedtatt før neste sommar, er uklart.