Stort engasjement og mange spørsmål om ny E39 på Vikeså

Statens vegvesen og Nye Veier holdt onsdag informasjonsmøte om planforslaget for ny E39 på Vikeså. Spørsmålene fra publikum var mange. Det gikk i trafikksikkerhet, kostnader, miljø, bompenger – og ikke minst hvor krysset i Bjerkreim skal plasseres.