Fikk høre om E39-bekymring fra Helleland

Informasjonsmøtet i Egersund på torsdag var preget av en spenning mellom sentrum og utkant i Eigersund. Mens Egersund ønsker ny E39 så tett på som mulig, vil Helleland vil helst ha litt mer avstand.