Omkamp om firefelts E39?

Richard Samslått (MDG) håper at samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) vil se på planene for ny E39 med nye øyne, og handle i favør av klimaet.