Hvert sekund teller på ny E39

90 sekunders tidsforskjell mellom trasé R1 og R2 kan virke lite. Men forskjellen kunne vært adskillig mindre og fortsatt være en viktig faktor i regnestykket bak veiutbyggingen.