Forbannelse eller velsignelse?

Av

Nye Veier taler i klartekst når det gjelder nye E 39 – i motsetning til politikerne og myndighetene.