Altifiber tilby fiber viss interessa er stor nok

Altifiber har begynt å ringja til folk som er råka av kabelbrotet.