Tilkomsten til bustadblokk ved Jernbaneveien er ennå ei floke

Kor folk skal køyra for å koma til bustadblokka som er planlagd ved Jernbaneveien, er ikkje avklart. Planteknisk utval skal ta stilling til to alternativ.