Tommelen ned for byggeplaner på Humlestad

Planteknisk utvalg i Eigersund sier nei til at oppføres en enebolig på Humlestad fordi utvalget mener plassering, formspråk og størrelse på en uheldig måte bryter med de bebygde og naturlige omgivelsene.